Aarography | Pauli & Kai Ting Portraits

1.3.2014 in Danshui, Taiwan